ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : ประกาศมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
 
     
รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคีนยทอง เรื่อง มอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

 
   
   
รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
     
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2564   :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน