ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : ประกาศแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
 
     
รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

 
   
   
รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
     
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2564   :: จำนวนผู้อ่าน 49 คน