ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนทางเลือก
 
     
รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
- รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 650 คน ตามประกาศลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- กำหนดนัดหมายการฉีดวัคซีนในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
   
   
รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
     
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564   :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน