ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
2081
15 ส.ค. 2562
112 ประกาศการรับฟังความคิดเห็น/การประชาพิจารณ์ในการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1996
24 มิ.ย. 2562
113 รณรงค์ประหยัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
2003
20 มิ.ย. 2562
114 ขอเชิญแสดงความมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่องกิจการประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
1937
05 มิ.ย. 2562
115 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
2010
01 มิ.ย. 2562
116 ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
2022
05 เม.ย. 2562
117 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง ดาวน์โหลดเอกสาร
1985
13 มี.ค. 2562
118 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1965
07 มี.ค. 2562
119 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งภารโรง) ดาวน์โหลดเอกสาร
1981
15 ก.พ. 2562
120 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
1963
01 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20