ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1936
01 พ.ย. 2561
132 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1968
04 เม.ย. 2561
133 การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1963
01 ก.พ. 2561
134 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
2077
09 ม.ค. 2561
135 ขั้นตอนการร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1991
08 ม.ค. 2561
136 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
1999
05 ม.ค. 2561
137 ประกาศจัดตั้งศุนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1983
27 ธ.ค. 2560
138 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2024
22 ธ.ค. 2560
139 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1976
08 ธ.ค. 2560
140 การใช้แผนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1995
29 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20