ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 พ.ย. 2556
172 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ขอบคุณเล...เท่าหวัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555" ดาวน์โหลดเอกสาร
2105
16 พ.ค. 2555
173 เชิญร่วมกิจกรรมโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2068
02 ก.พ. 2555
174 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี ประจำปีภาษี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
2095
15 ม.ค. 2555
175 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
2063
15 ม.ค. 2555
176 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี ประจำปีภาษี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
2049
13 ม.ค. 2554
177 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
2111
13 ม.ค. 2554
178 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
2167
20 ต.ค. 2553
179 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
2126
20 ต.ค. 2553
180 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (จำนวน 11 กระบวนงาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
2147
15 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20