ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2030
28 พ.ย. 2560
142 การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง (พ.ศ. 2561 - 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
1979
17 พ.ย. 2560
143 การใช้แผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง (พ.ศ. 2561 - 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
1971
17 พ.ย. 2560
144 ประกาศการให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
1993
15 พ.ย. 2560
145 รายงานข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1959
06 พ.ย. 2560
146 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2010
03 พ.ย. 2560
147 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1847
11 ต.ค. 2560
148 ประกาศแจ้งการตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ดาวน์โหลดเอกสาร
2009
03 พ.ค. 2560
149 ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
2016
28 เม.ย. 2560
150 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
2113
28 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20