ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1977
28 เม.ย. 2560
152 ขอเชิญส่งคำขวัญเข้าประกวดโครงการประกวดคำขวัญประจำรถบรรทุกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
2026
13 มี.ค. 2560
153 ประกาศคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
1971
21 ก.พ. 2560
154 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
2426
09 ม.ค. 2560
155 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1969
05 ม.ค. 2560
156 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1967
14 พ.ย. 2559
157 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1963
14 ต.ค. 2559
158 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2052
06 ต.ค. 2559
159 ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1980
26 ต.ค. 2558
160 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1969
13 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20