ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
12 ม.ค. 2565
2 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1.2) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
12 ม.ค. 2565
3 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
12 ม.ค. 2565
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
04 ม.ค. 2565
5 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการเงิน ฉบับที่ 14/2564 เรื่อง คลินิกแก้หนี้ ปรับเกณฑ์คุณสมบัติลูกหนี้ และChatbot หมอนี้เพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
24 ธ.ค. 2564
6 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (รอบที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
22 ธ.ค. 2564
7 การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับกรฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-16) (รอบที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
14 ธ.ค. 2564
8 ประกาศการรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
30 พ.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเกี่ยวการแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอาการหนาวจัดผิดปกติด ดาวน์โหลดเอกสาร
33
24 พ.ย. 2564
10 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1681
19 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22